· 

3XNix


 

 

3XNix - Veer blieve same

 

 

3xNiX oftewel Nick, Sean en Marc. Deze drie zijn alom bekend in het Brunssumse, maar streven ernaar om ook buiten Brunssum door te breken en er een nog mooier feestje van te maken. Op 5 november jl vierde zij hun 1e lustrum met een prachtig programma. In hun 5 jarig bestaan hebben zij al een aardig repertoire opgebouwd. Met hun nieuwe liedje voor dit seizoen hopen zij weer te scoren en de vasteloavesgekke aan het sjoenkele te krijgen, want zelfs de corona heeft deze 3 rascarnavalisten niet uit elkaar weten te krijgen. Natuurlijk is “Veer Blieve Same’’ ingeschreven voor de diverse liedjesconcoursen